Omogočite svojemu otroku celostni zgodnji razvoj. Pridružite se našemu programu.

KAJ

je FitBaby

KAJ je FitBaby?

Razvojno-gibalni program celostni razvoj dojenčkov. FitBaby vadbeni program združuje informacije iz različnih področij medicine, psihologije, farmacije, fizioterapije, športa, umetnosti in kulture. Vadbe na tleh, žogi …

ZAKAJ

potrebujete FitBaby?

ZAKAJ FitBaby?

Pomembno je, da vemo kaj delamo, zakaj to delamo in na kakšen način delamo! Obdobje zgodnjega otroštva je izrednega pomena za razvoj gibalnih in kognitivnih funkcij otroka, ki ga zaznamujejo za celo življenjsko obdobje.

KDO

lahko vadi

KDO lahko vadi?

FitBaby program vadb je namenjen dojenčkom od starosti le nekaj tednov, pa vse tja do prvega rojstnega dne. Razdelijo se v tri skupine, glede na razvojna obdobja: 0-3, 3-6 ter 6-12 mesecev starosti. Možnost vadbe na domu.

KJE in KDAJ

vadimo

KJE vadimo?

T-Studio v Ljubljani (Litijska cesta 38)

Trenutno poteka Fitbaby vadba le individualno.

Pokličite nas na 051 376-037 za termin!

FitBaby 1 – Moj, moj…

Vse starše z novorojenčki vabimo k programu namenjenemu prvemu razvoju od 0-3 mesece starosti. Vabljeni k vpisu, ko otrok dopolni 3-5 tednov oziroma ste pripravljeni na odhod od doma.

V srečanjih se naučite kako otroka negovati: previjati, dvigovati s podlagi, ga odlagati, držati ter aktivno preživljati z novorojenčkom prve dneve. Spoznate pomen pravilnega rokovanja z dojenčkom in njegov vpliv na celostni razvoj otroka.

FitBaby 2 – Pasem kravice

Fitbaby vadba 2. stopnje (od 3. meseca naprej), ki smo jo poimenovali Pasem kravice, je namenjena normalnemu in kvalitetnemu celostnemu razvoju dojenčka.

Za dojenčka je trebušna lega (položaj pasenja kravic, angl. tummy time) pomembna, ker razvija oporo na roke in ustrezno obvladovanja telesa v tem položaju. Razvita opora na roke pa je nujen predpogoj za kobacanje po štirih, ki je edini normalen, fiziološki način učenja hoje.

FitBaby 3 – Kobacam

Ko otrok osvoji vzorec kobacanja, postane talna površina njegov življenjski prostor. Otrok iz kobacanja prehaja v stransko sedenje, sedenje in klečanje – pravimo, da je osvojil vse prehode med različnimi položaji. Najkasneje en mesec po začetku kobacanja je otrok zmožen brez pomoči vstati ob opori iz klečečega položaja.
Po štirih mesecih tovrstnega gibanja otrok dozori za pokončno hojo in shodi spontano. Hoja takega otroka je že od vsega začetka zrela, stabilna in dobro koordinirana.

Zakaj handling pomaga?

Pomembno je, da vemo kaj delamo, zakaj to delamo in na kakšen način delamo! Obdobje zgodnjega otroštva je izrednega pomena za razvoj gibalnih in kognitivnih funkcij otroka, ki ga zaznamujejo za celo življensko obdobje. So določene spretnosti, ki se jih otrok MORA naučiti, saj je kasnejše učenje in sprejemanje informacij manj učinkovito.

Znanstvene raziskave so dakazale, da lahko pomanjkanje priložnosti zmanjša inteligenčni kvocient. In kar 60% otrok razvitega sveta ni ustrezno spodbujenih. Gibalni razvoj je tesno povezan z drugimi področji razvoja – zaznavnim, socialnim, emocionalnim in spoznavnim in pri večini otrok poteka v določenem zaporedju, v hitrosti njegovega razvoja pa se kažejo precejšnje individualne razlike.

Takšnemu načinu odnosa do otroka rečemo HANDLING in v primeru rokovanja dojenčka na pravi način, govorimo o BABYHANDLINGU. Pri babyhandlingu otroku pomagamo s posebnimi prijemi, položaji in načinom ravnanja, da pridobi ali se ponovno nauči običajnih reakcij. S handlingom pomagamo otroku, da se zaveda svojega telesa, delov svojega telesa, gibanja, prostorske orientacije in zadrževanja določenega položaja. Handling pomaga otroku, da spozna svoje telo in njegove zmogljivosti.

Handling ni koristen le za dojenčka, ki pomoč potrebuje, ampak tudi za osebo, ki to pomoč nudi (starši, sorodniki, varuške, vzgojiteljice). Oseba se s pravilnim rokovanjem nauči bolj varnega, ekonomičnega in zanj lažjega gibanja, dvigovanja, obračanja, posedanja, oblačenja, hranjenja in premikanja dojenčka.

Dobro je vedeti

  • Bodite potrpežljivi: gibi naj bodo nežni, brez sunkovitih raztegov in sile. Če otrok giba ne dovoli, ga ne nadaljujete na silo, pač pa poskušamo otroka sprostit za zibanjem in masažo.
  • Najprej boste dojenčka gibali vi, čez nekaj časa bo začel sodelovati tudi sam.
  • Vedno izvajajte vaje za vse mišične skupine enakomerno in simetrično.
  • Ne silite dojenčka in malčka k vajam, ki jih ne mara. V času, ko ne izvajate določene vaje se lahko aktivno ukvarjate z dojenčkom ali malčkom tako, da se pogovarjate, ga božate, masirate, s čimer aktivirate pozitivna občutenja in mu omogočite aktivno nadaljevanje vadbe.
  • Pogovarjajte se z dojenčkom in malčkom o tem kaj počnete, kako mu pomagate, kako naj sodeluje sam: ˝sedaj bova raztegnila rokice˝, ˝preobrnila se bova na trebušček in pasla kravice˝… Dojenčku in malčku dajte pozitivne verbalne spodbude: ˝Pridi in poskusi sam; saj zmoreš, splezaj po igračko, počepni in pridi do mamice…¨
  • Preproste vaje, ki bodo izboljšale otrokove gibalne spretnosti, držo in koordinacijo, začnite izvajati čim prej.

  • Starši se naučite ustrezne motivacije otroka, ki mu omogoča samostojnost, samozavedanje, odločnost, samosvojost in možnost samokontrole. Preprečuje se neustrezna spodbuda, ki jo starši predajamo otrokom zavedno ali podzavestno. Preprečuje se vsiljevanje svojega mišljenja, saj preko FitBaby vadbe osebnostno rastete tudi starši. Naučite se aktivno sodelovati in preko aktivnih položajev aktivirati samokontrolo mišic in živčnih povezav. Preko igre in gibalnih programov se naučite ne vsiljeno vzgajati svojega otroka.
    • Dojenčka, malčka in otroka s tako obliko aktivne vadbe spodbujamo k pozitivni celostni izkušnji. Ne samo, da se tak otrok motorično prej osamosvoji, pač pa s tem gradimo njegovo samozavest, ki mu omogoča raziskovanje, odkrivanje sveta na njemu prijazen, igriv in sproščen način. Vsak dojenčke se rodi s predispozicijo, katero FitBaby program izkorišča do polne mere z namenom razvoja samozavestnega in sposobnega otroka. Otroci potrebujejo varno, stabilno okolje, polno spodbud, ki mu omogočajo celostni razvoj, tako telesno-gibalni kot socialno.emocionalni in intelektualno-kognitivni razvoj.
  • Otrok se najbolj vsestransko razvija skozi igro in vadbo, pri kateri lahko aktivno sodelujejo tudi starši.